DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

...................JEZDECKÝ KLUB  VIKI Horní Újezd..........


Fond Vysočiny

Jezdecký kroužek ve školním roce 2022/2023

Od září nám začal nový školní rok a náš klub otevřel dvě úrovně jezdeckého kroužku.

Pod odborným dohledem se děti naučí základním znalostem o koních, jízdě, péči, ošetřování a krmení koní, základům komunikace a práce s koňmi. Pro pokročilejší jezdce možnost účasti na veřejných akcích a hobby závodech. Pro přípravu na ZZVJ doporučujeme využití individálních lekcí. 

Jezdecký výcvik probíhá pod vedením:

Věry Zimové, Evy Roškové, Karolíny Krejčí, Nely Nováčkové.

Instruktorky jsou Veronika Zimová a Nikola Zimová.

ve 

Na individuálních lekcích je možno se domlouvat:

pondělí pod vedením Anety Berounové

středa pod vedením Veroniky Zimové

sobota a neděle pod vedením Evy Roškovém Karolíny Krejčí a Nely Nováčkové

 

Všichni vedoucí jsou držiteli jezdecké licence, pravidelně absolvují kurz první pomoci a již několik let pravidelně pracují s dětmi a mládeží.

 

 

Specifikace: NOVÉ ČLENY DO JEZDECKÉHO KROUŽKU PŘIJÍMÁME NEJDŘÍVE PO VYČERPÁNÍ PERMANENTKY ,,JÍZDY". Nové členy přijímáme po zvládnutí samostatného vedení koně po jízdárně v klusu, cval alespoň na lonži. Dítě musí být starší 10 let (mladší po prokazatelných předchozích jezdeckých zkušenostech). Minimální doba docházky je jedno pololetí, každý kroužek trvá 3 hodiny (z toho minimálně 30 minut v sedle, dvakrát do měsíce může být teorie). Jezdecká výuka probíhá dle zkušeností dětí v kryté jízdárně či v terénu, zbytek času je věnován péčí o koně. 

 

Kdy: Ve školním roce probíhá kroužek mladší vždy v úterý a pátek od 15:30 do 18:30.                                                                        .

Starší jezdci mají zvlášť docházku ve čtvrtek a v sobotu, přičemž si mohou vybrat i den v týdnu mladšího kroužku, kdy pomohou s při přípravě koní a výcviku mladších. 

O svátcích a o prázdninách kroužek není.  

 

Služby : 1x za měsíc (září-červen) na základě předchozí individuální domluvy možnost přijít o víkendu a zapojit se do běžných činností v našem areálu. Služby vždy o víkendu od 9:00 do 11:00 minimálně po dvou a maximálně po třech, pokud není domluveno jinak.  

 

Co s sebou: na začátek postačí pevná obuv s rovnou podrážkou, dlouhé přiléhavé kalhoty (rajtky), doporučujeme pořídit BEZPEČNOSTNÍ VESTU, JEZDECKOU HELMU a chapsy. 

 

Cena - platba vždy na celé pololetí dopředu:

1000 Kč za měsíc při docházce 1-2x týdně.+ pololetní poplatek 500Kč, tzn. 5500 Kč při platbě na celé pololetí ( září - leden , únor - červen) 

Platba hotově nebo na účet klubu, nejpozději první týden kroužku daného pololetí. Nyní je příjímána platba na druhé pololetí 2022/2023.

 

 

Pozor! 

Před přihlášením dítěte na jezdecký kroužek je nutné se seznámit se zásadami bezpečnosti práce v našem areálu a bez vyjímky jej dodržovat! 

Kroužek probíhá za jakéhokoli počasí.  

Při dlouhodobé nemoci lze výjimečně neproježděné lekce absolvovat během letních prázdnin. V případě nemoci se platba za kroužek nekrátí. 

Neomluvená účast (3x po sobě) vede k vyloučení z jedeckého kroužku bez nároku na vrácení peněz.  

Každý jezdec si sám zodpovídá za svou jezdeckou výstroj a za stav věcí na přiděleného koně! 

U všech členů doporučujeme platné očkování proti tetanu a zřízené úrazové pojištění.  

Pro zájemce, kteří u nás navštěvují individuální lekce je možné se zapojit do jezdeckého kroužku ( po dohodě).


Individuální trénink

NOVÉ ČLENY PŘIJÍMÁME NEJDŘÍVE PO PŘEDCHOZÍM ABSOLVOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO JEZDECKÉHO VÝCVIKU! (permanentka výcvik).

Individuální výcvik probíhá po předchoí domluvě v pondělí, ve středu a ve čtvrtek, v případě volna možno o víkendu. 

Cena: při individuální lekci (např. u ačátečníků na lonži) je cena 500 Kč, délka lekce  je 40 minut, k lekci je počítáno i 20 minut na přípravu koně se začínajícím jedcem před a po ježdění, prosíme o včasný příchod. Při skupinové výuce 2 a více jezdců je cena lekce 400Kč.

 

Zájemci o členství v jezdeckém kroužku nás prosím kontaktujte na tel.: 605 817 352

Aby jste měli jistotu, že svěřujete děti do dobrých rukou, přijďte se s námi a s koníky nejprve osobně seznámit.   

Pro NOVÉ zájemce o ježdění doporučujeme využití INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ 

Do kroužku přijímáme nové zájemce až po samostatném zvládnutí koně v kroku, klusu na jízdárně i v terénu.  

 

Vstup do areálu vždy po řádném umytím rukou, před vstupem do areálu je dezinfekce na ruce, dodržovat základy hygieny. Můžeme začít :-)

Více na tel.: 605 817 352

 

 

Z minulosti